Web Analytics

Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door StableFriends.nl (StableFriends).
Als je gebruik maakt van de website van StableFriends en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Deze worden gebruikt om de website goed te laten werken op jouw apparaat.
Hieronder kun je lezen welke gegevens StableFriends kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies door StableFriends

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen zoals Google kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de spam beveiliging op de (contact)formulieren of embedded video’s van Youtube.


Cookies door derden
Bij het bezoeken van onze website StableFriends.nl worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

  • Google Analytics (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
  • Google Webfonts (t.b.v. goed leesbare lettertypes)
  • Google reCAPTCHA (t.b.v. spam beveiliging op de contactformulieren)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
StableFriends.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

StableFriends bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Delen van persoonsgegevens met derden
StableFriends verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht en verwijdering van je gegevens

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Stable Friends over jou heeft. Je kunt deze gegevens downloaden en aanpassen via je profielpagina in je account als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Ook is het mogelijk om zelf je volledige account definitief te verwijderen via de algemene instellingen in je account.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door StableFriends Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via admin [@] StableFriends.nl

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoet StableFriends aan de AVG?

Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacy melding op de website aangepast, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Daarnaast zijn we, waar nodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren (de verwerkers).

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer je een profiel bij ons aanmaakt kunnen onderstaande gegevens van je worden opgeslagen:
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• E-mailadres

Deze gegevens gebruiken we om je onze diensten te kunnen aanbieden. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (sub verwerkers) die jouw gegevens veilig opslaan in Nederland.

Sociale media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op andere sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. StableFriends heeft geen invloed op hoe sociale media omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van het betreffende netwerk.

Wijzigingen Privacy statement

Deze Privacy statement kan worden gewijzigd. StableFriends behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.